Türkiye´de Mermercilik
Geri Dön
Türkiye´de Mermercilik

Mermercilik; mevzu itibariyle oldukça yaygın bir sanayi koludur, istihsal ameliyesinden başlayıp kullanılacağı duruma göre hazırlanması buyük emek, geniş sermaye ve etraflı bilgi isteyen bu mevzu, maalesef Türkiyemizde bu güne kadar üzerinde durulmamış, kendi haline terkedilmiş çok bakir bir saha teşkil etmektedir.
 
İktisadi durumlarını düzenleyebilmek üzere ihraç maddelerim tefenin için kaynaklar aramakta olan devletler içinde mermer ihracatından muazzam döviz sağlayanlar gün geçtikçte artmaktadır.
 
Milâttan önceki devirlerden başlayıp yirminci asrın ortalarına kadar mermerler, buyük tarihî âbideler, saraylar heykeller ve milletlerin mukadderatını tayin eden kudretli devlet adamlarile muzaffer kumandanların hatıralarını ebedileştirmek için lahit ve kabirlerinin inşaatında ve kilise, cami gibi tapmaklarda kullanılmış olmasına karşılık bu gün mermer bediî zevklere hitap eden en kıymetli bir inşaat ve dekorasyon malzemesi durumuna girmiştir.
 
Dünyada pek az memlekete tabiatın bir lütfü olarak ihsan edilmiş bulunan bu değerli hazineden istifade etmesini bilmiş devletler bugün için mermerciliği en ön plâna almış durumdadırlar.
 
 Milâttan önceki devirlerde inşa edilmiş bir çok eserlere rastlamaktayız. Bu eserlerde kullanılan mermer cinsleri oldukça mütenevvi olup taşların cesameti bu gün için dkhi küçümsenmiyecek eb'attadır. Bir çok tapınaklar, sayısız ve müstesna san'at eserleri sayılabilecek heykellere bu gün için dahi san'at harikası olabilecek güzellikte, saraylara, stadyumlar ve açık hava tiyatrolarına (anfi theatre) bol bol rastlamaktayız. Mısırda Firavunlara mezar olarak inşa edilmiş bulunan muazzam piramitler, akıllara durgunluk verecek cesamette kaleler, surlar eski insanların taşçılık ve mermer sanayiine gösterdikleri buyük ehemmiyeti ifade etmeye kâfidir.
 
Türkiyedeki mermer yataklarını ziyaretimiz sırasında rastladığıfcnız bir çok mermer ocaklarının Milâttan önce Romalılar, Bizanslılar ve Kadim Yuhahlılar tarafından çalıştırılmış ocaklar olduklarını tesbit ettik.
 
Bu arada İstanbulda Topkapıda yemden yapılan yapılara ve padişaha ayrılan yerlere konmak için Tokattan (Kazova) zamanın padişahı tarafından; istihsalile Istanbula nakli hususunda irade buyurulan (Balgami Taş) adı verilen limon renkli onyx mermerinden 112 blok mermerin hususi bir memur nezaretinde götürüldüğü kayıtlarla sabittir.
Kaynak:maden.org.tr