Mermer Atıklarının değerlendirilmesi
Geri Dön
Mermer Atıklarının değerlendirilmesi

     Türkiye'de üretimin devamlı artışına paralel olarak artan tüketim anlayışı, sınırlı olan hammadde kaynaklarının hızla azalmaya başlaması sonucu mevcut kaynakların daha ekonomik biçimde kullanılabilirliği önem kazanmıştır. Doğal Taşlar günümüzde özellikle mermer tozu olarak çeşitli sanayi dallarında katkı veya dolgu maddesi olarak ya da ana hammadde olarak kullanılmaktadır. Ancak mermer tozu çoğu zaman ocaklardan patlatma yöntemiyle özel olarak elde edilen moloz büyüklüğündeki mermer parçalarının kırılıp öğütülmesiyle elde edilmektedir. Bu da mermer tozunu kullanan işletmelerde maliyetin artmasına neden olmaktadır. Oysa mermer tozunun özel olarak hazırlanıp kullanıldığı hemen hemen tüm alanlarda mermer artıklarını değerlendirilme olanağı vardır.

İşletmelerde mermer blok ve plakalarının kesilmesi ve parlatılması sırasında ortaya çıkan iri boyutlu parça atıklar , inşaat sektöründe yapı elemanı olarak kullanılabilirken, toz atıklar ise doğrudan farklı endüstri dallarında kullanılabilme imkânı bulmaktadır. Her iki tür atığın değerlendirilebildiği alanlar:

Parça mermer atıklar;

 • - Beton agregası,
 • Döşeme plağı agregası,
 • Sıkıştırılmış yol zemini,
 • Baraj ve İnşaatlarda dolgu malzemesi,
 • Demir yolu zemin malzemesi,
 • Paledyen-yer döşeme malzemesi,
 • Diğerleri.


Toz mermer atıklar;

 • Zirai kireçtaşı - Zirai toprak ve zemin ayarlayıcı ,
 • Yem ve mineralli besinler,
 • Sıva katkı malzemesi,
 • Çimento üretimi,
 • Kireç üretimi,
 • Kalsine dolomit üretimi,
 • Cüruf yapıcı malzeme,
 • Refrakter malzeme,
 • Asit nötrleştirmede,
 • Cam üretiminde,
 • Kağıt üretiminde,
 • Şeker rafinasyonunda,
 • Baca gazından kükürdün gideriminde,
 • Diğerleri.