Mermerve Taş Ocakları Sdü’de Sempozyum da Masaya Yatırıldı
Geri Dön
Mermerve Taş Ocakları Sdü’de Sempozyum da Masaya Yatırıldı

Sempozyumun açılış konuşmasını Doğa Koruma ve Millî Parklar VI. Bölge Müdürü-Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Adnan Yılmaztürk yaptı. Konuşmasında peyzaj sorununa dikkat çeken Yılmaztürk, “Ülkemizin en önemli sorunu çevre ve enerji sorunudur. Yöremizin en önemli çevre sorunu da mermer ve taş ocaklarının oluşturduğu peyzaj sorunudur. Bu sorunlara çözüm aramak için 2012 yılından bu yana çalışıyoruz.” dedi.

SDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atila Gül ise madencilik sektörünün dünyada ve ülkemizde lokomotif bir sektör görevinde olduğunu dile getirerek bu sektörün aynı zamanda uzun süreçli ve risklerle dolu olduğunu, yüksek bir üretim ve iş gücü gerektirdiğini söyledi. Gül, Türkiye’nin rezerv bakımından zengin bir ülke olduğunu belirterek bu rezervler hakkında bilgi verdi.Araştırmacı-Yazar Yusuf Yavuz da saha hakkında bilgiler vererek “Sektörde büyük sıkıntılar var. Yaşam alanlarımızı kendi ellerimizle tehdit eder hâle geldik.” diye konuştu.

Ülkemizde doğudan batıya doğal taşların çıkarıldığını belirten Tüm Mermerciler Derneği (TÜMER) Başkan Yardımcısı Naci İlci ise “Bu ürünleri son yıllarda dünya markası hâline getirdik” dedi. Madenciliğin ekonomik boyutundan bahseden İstanbul Mermer ve Maden İhracatçılar Birliği (İMMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu da “Bu ülke maden sayesinde gelecek yüzyılda en zengin ülkelerden biri olacak.” diye konuştu. Yeni planlar ve projeler hazırlayarak çölleşmeyle ilgili sorunları ele aldıklarını belirten Çölleşme ile Mücadele (ÇEM) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun ise çeşitli eylem planları hazırladıklarını, bunların içinde maden sahaları rehabilitasyon eylem planı olduğunu ve bu planın sempozyumla birebir bağdaştığını söyledi.

Günlük hayatta kullandığımız pek çok eşyanın madenden üretildiğini dile getirerek madenciliğin öneminden bahseden SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu da maden ihracatının oluşturduğu ekonomik boyutun oldukça büyük olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Maden ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımızı artıracağız. Madenleri kullanmak zorundayız. Bunu yaparken çevreyi korumaya yönelik önlemleri de almalıyız.” Sözlerine sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek başlayan Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, madenciliğin bölgemizdeki önemine değinerek koruma-kullanma-yararlanma döngüsüne dikkat çekti. Bilgiç, “Varlıklarımızı, zenginliklerimizi ne ölçüde ve nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu yaparken doğayı nasıl gözetlemeliyiz? Bu meseleleri tartışmalıyız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ülkemize önemli katkılar sağlayacak sempozyumun Isparta’da ve SDÜ ev sahipliğinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Isparta Valisi Vahdettin Özkan,” Bu toplantı, madencilik alanında ne yapmamız gerektiği konusunda önemli bilgiler oluşturacaktır.”dedi. Açılış konuşmalarının ardından hem ülkemiz hem de bölgemiz için önemi giderek artan mermer ve taş ocaklarının faaliyetleri sırasında ve sonrasında ortaya çıkan çevresel (ekolojik), sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerini azaltmak ve bu alanların peyzaj onarım süreçleri tekniklerine yönelik konuları bütüncül olarak ele almak amacıyla düzenlenen sempozyumun çağrılı bildiri sunumlarına geçildi.