Oluşum özelliklerine göre mermerler
Geri Dön
Oluşum özelliklerine göre mermerler


Mermer, özelliği itibari ile dayanıklı taş demektir. Ancak günümüzde mermer özelliği gösteren fakat yapısı itibari ile mermer sayılması kanunen mümkün olan taşlarda vardır. Bu taşlar, madeni açıdan ele alındığında gerçek birer mermer değildirler. Fakat yasa ile mermer sayılmaktadırlar.Oluşum özelliği göz önüne alındığında mineralojik açıdan ve kimysal açıdan mermerimsi taşlar mermer sayılır. Mermer, iç ve dış mekanlarda kullanılır. Dayanıklı olması ile tercih edilen mermerler, aslında dekor amaçlı da kullanırlar.


Bu mermerler;
• Renkli granitler
• Serpatinler
• Bazı kalker türleri
• Sedimanterler


Mineral bilişim oranlarına göre mermerler;

• Mermer içeriği; %95 kalsit (CaCO3) içermektedir. Masif yapısındada ve taneli dokuy ile diğer türlerinden ayrılır. Kalsiyum karbonat minerallerinin denizde bulunduğu bilinir, deniz dibinde çökelip burada taşlaşmasıyla oluşan bu tür, bir metamorfik kayadır.
• Kalkşist türü ise; %60-70 kalsit içermelidir. Şisti yapıda ve yönlü dokuya sahiptir olan bu mermer türü de çok tercih edilir. Klorit, epidot ve lepidolit gibi diğer minareller açısından zengindir.
• Spolen mermerinde; %80 kalsit vardır. Şisti yapıda olan bu mermer aynı zamanda yönlü ve farklı dokudadır. Flaapit, diopsit, plajioklas, tremotil, ve gröna gibi mineralleri de barındırabilir.
• Mermer-Skarn ise; %80-90 kalsit içermektedir. Masif yapısı ile dikkat çeken mermer, taneli dokusu ile diğer türlerden ayrılır. Epidot, diopsit, olivin, gröna, ve plajioklas içeren bu mermer türü, dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Mermerler minarel tanelerine göre sınıflandırılırlar;

• İnce taneli mermerlerin mineral sınıfı (1 mm)
• Orta taneli mermerlerin mineral sınıfı (1–5 mm)
• İri taneli mermerlerin minaral sınıfı (5 mm )
• Büyük taneli mermerlerin mineral sınıfı (1–2 cm)

Mermerlerin yapıları, dokuları önemlidir. Eğer mermer seçimi yapmak zorundaysanız daha kaliteli ürünler elde etmek için şu sınıf özelliklerine dikkat etmelisiniz.

• Masif mermerler; kompakt görünümlüdürler ve taneleri hem iri hem ince olabilir.
• Laminal mermerler ise; renkli şeritli görünümü ile farklıdır. Aynı zamanda ince taneli şeritlerle de farklı elementlere ve minerallere sahiptirler.
• Şisti mermer yapısında ise doku olarak; yapraklı denilen görünüm vardır. Bu tür mermer yüksek oranda mika içerir.
• Breşik mermer türünde ise; ikinci kere kırılan mineraller dolgu unsududur. Farklı renkleri ve dolgu çeşitliliği ile karmaşık bir görünüeme sahiptir. Mermer türleri arasında diğer mermerleri tamamlacıyı olarak kullanılan dekoratif bir mermerdir.