Mermer yapısı ve üretimi
Geri Dön
Mermer yapısı ve üretimi

Türkiye’de mermer üretimi 1960 yılından bu yana devam etmektedir. Mermer maden ocaklarında mermer için üretiminde kullanılan makineler, çeşitli özelliklerde ve niteliktedir. Maden atölyeleri olarak tanımlanan maden ocakları, ülkemizde birçok maden türünün çıkarıldığı gerçeğini düşündüğümüzde birbiriden özel mermer türleri ile kazançlı bir yatırım olabilir.

Mermer sektörüne girmek için karar verdiyseniz öncelikle hangi bölgede mermer madeni açacağınıza karar vermelisiniz. Bölgelere göre hangi tür mermerin çıkarıldığını ve mermer türleri ile ilgili bilgileri bulacağınız yazımızda, mermer üretimi yaparak ihracattan kazanmanın iş hayatınızda alternatif bir kazanç olabileceğini göreceksiniz.

Öncelikle mermer hakkında biraz teknik bilgi verelim. Mineral bileşimlerinin ve bu minerallerin oranlarının mermer türü ve kalitesi için önemi vardır. Mineralojik açıdan ele alınan mermer türleri, ticari pazara sunulurken bu özellikleri baz alınmaktadır. Mermer sınıfı olarak dört sınıf vardır. Dört faklı mermer türü vardır. Hakiki mermerler olarak değerlendirebileceğimiz mermerler, dolomitik kalkerlerle tekrar kristalleşen yani etamorfizma olayı sonucu oluşmasıyla mümkünleşen türdür. Asıl minerali bu hakiki mermerlerin kalsittir. Silis, organik maddeler ve feldspat bu mermer türünde bulunabilir. Söz konusu kireç taşı olduğunda bu durum değişir. Çünkü kireç taşları saf taşlardır. Dolomit içerebilirler ancak her kireç taşında dolomit bulunmaz.

Mermer sınıflandırması hakkında son bilgiler, son değişiklikler;

 • Mermer %15 oranında kalsit içermektedir.
 • Masif yapısında taneli doku bulunan ve kuvars gibi mika gibi minareler içeren mermer, hakiki mermer türüdür.
 • Kalkşist %70 oranında bulunur. Şisti yapısında çok yönlü doku görülür. Epidot, lepidolit tali minerallerini içerir.
 • Spolen ise mermerlerde %80 oranında bulunur.
 • Yapısı yönlüdür, şekiller içerir. Tremotil, plajioklas, gröna ve flonapit içeren mermerler kalitelidir.
 • İnce telli mermerlerin en büyük özelliği, tane boyunun 1 mm’den küçük olmasıdır.
 • Orta taneli mermerlerin en büyük özelliği ise 1,5 mm arasında tane boyunda olmalarıdır.
 • İri taneli mermer türlerinin özelliği ise tanelerin boyutunun 5mm’den büyük olmasıdır.
 • Masif mermer türünün kompakt görünümlü ince, irili taneleri vardır.
 • Laminal mermerin rengarenk yapısı vardır.
 • Şisti mermerin yapraklı yapısı vardır.
 • Breşik mermerin ikincil minareler sayesinde dolgunlaşan kırıklanan bölmeleri vardır.
 • Sedimanter mermerler kayaların parçalanarak sonradan birikmesi ve çimentolaşarak maermer oluşturması ile oluşurlar.
 • Karbonatın kimyasal açıdan ve fiziksel açıdan değişmesi, sedimanter mermerinin oluşmasını sağlamaktadır.
 • Mağmatik mermerler ise magmanın yeryüzüne çıkarak kristalize olması ile oluşur.