Mermer türleri nelerdir?
Geri Dön
Mermer türleri nelerdir?


Mermeri yapı malzemesi için olduğu kadar heykel yapımında da kullanıyoruz. Hem sanatsal açıdan hem mimari açıdan önemli bir malzeme olan mermer, birçok farklı türde doğada bulunmaktadır. Mermer türlerinin oluşmasında en büyük etken ise, doğal koşullardır. Çeşitli minarelerle değişik nitelikler kazanan mermerler, içerdiği maddelere ve iklim koşullarına göre türlere ayrılır.Mermer türleri şunlardır;

Ekonomik şartlara göre mermer türleri üçe ayrılır. Normal mermerler, sert mermerler ve traverten oniks mermerler. Bu mermerlerin özellikleri ise şu şekildedir;

• Normal mermerler; dolomit, konglomera.
• Sert mermerler: granit, serpantin, diyabaz.
• Traverten ve oniks mermerler kuvars ve karbonhidrat zengini olan mermerlerdir.

Mineralojik oluşumuna göre mermer çeşitleri şu şekildedir;
• Metamorfik mermerler; mermerleri oluşturan kayaçlardır. Kayaçlar ise minerallerin farklılaşması ile mermer türlerini oluşturmaktadır. Kimyasal ve fiziksel şartlar nedeniyle değişiklik gösteren mermer türlerine metamorfik mermer denir. Gnays, kuvarsit, şist bu kayaçlardandır.
• Mağmatik mermerler; mağmanın yeryüzüne çıkması ile bağlantılı olarak uğradığı değişiklikler mağmatik mermerleri meydana getiriyor. Diyabaz, andezit, serpantin, granit ve gabro mağmatik mermerlerdendir.
• Sedimanter mermerler ise, çeşitli kayaçların parçalanması ve sonrasında çimentolaşması ile ortaya çıkar. Sedimanter mermer, en kaliteli mermerlerden olmasa da cilalama makineleri ile en uygun hale gelirler.

Mermerler, yapı ve dokularına göre de farklı şekilde sınıflandırılırlar. Bu tür mermerler dört çeşittir. Kaliteli mermerlerden olan bu mermerler daha çok dekoratif amacı ile kullanılmaktadır. İşte bu dört mermer çeşidi;
• Breşik mermer olarak adlandırılan tür, ikincil mineraller yardımı ile dolgunlaştırıp cilalanan mermerlerdir.
• Masif mermer türü, ince ve iri tanelere sahip mermer türüdür. Doku olarak hoş göründükleri için daha çok tercih edilirler.
• Şisti mermer türü ise dokusunun yapraksı olduğu mermer türüdür.
• Laminal mermerler renkli şeritleri ile dikkat çekerler.

Mermerler, aynı zamanda mineral tane boyutlarına göre de sınıflandırılmaktadır. Mineral tane boyutları şu şekilde;
• İnce taneli
• Orta taneli
• İri taneli

Bu mermer türleri 1 mm ile başlar, 1,5 ve 5 mm olarak değerlendirilir. Doğada bu şekilde bulunabildikleri gibi çeşitli dolgu yöntemleri ile yapılarında küçük oynamalar yapılabilmektedir.
Mermer, her zaman kullanılan bir malzeme olmuştur. Günümüz teknolojisi mermeri daha etkin ve işlevsel şekilde kullanabilmemizi sağlamaktadır. Mermer türlerini düşünecek olursak, mermerin çok çeşitli alanlarda kullanabileceğimiz çok farklı türlerinin olduğunu görebiliriz. Mermer seçimi yapmadan önce inceleme özelliğindeki yazımızı okumalısınız.