Mermer çeşitleri ve hayatımızdaki yeri
Geri Dön
Mermer çeşitleri ve hayatımızdaki yeri


Günümüzde mermer sınıfında olduğu halde kimyasal açıdan mermer özellikleri göstermeyen tür taşlar vardır. Diyabazlar, granitler hatta serpantinler ve travertenler ca bulunmayan türleri ile mermer sınıfında yer almaya devam ederler. Mermer, oluşumu itibari ile özel bir taştır. Mineralojik açıdan değerli, kimyasal yapısı itibari ile dayanıklı olan mermerler, farklı türlerde sınıflandırılmaktadır.
 Mermer taşları mineral tanecik yapısına göre sınıflandırılırlar. Buna göre;
• İnce taneli mermer yapısının 1 mm taneye kadar.
• Orta taneli mermer yapısının 1den büyük 5 mm ye kadar olan mermer taneleri için.
• İri taneli mermer yapısı 5 mm ve 1 cm arası taneler için.
• Büyük taneli mermer yapısının ise 1-2 cm civarında olduğu görülmektedir.


Mermerler farklı türleri ile birçok farklı çeşittedir. Doğada bulundukları hallerinden farklı olarak, mermer işleme makineleri ile de farklılık kazanan mermerler, hayatımızda birçok yerde kullanılırlar. Dokusal anlamda farklılaştırılan mermerlerin renk ve dayanıklılık açısından değerlendirilmeleri gerekir.

Yapısal dokusu ile farklılık gösteren mermerler şu şekildedir;
• Laminal mermer, görünümü diğer mermer türlerinden çok daha renklidir. Hem iri taneli hem ince taneli olarak doğada bulunur. Farklı minerallerle desteklenen limanal mermer, zemin kaplama için başarılı bir seçimdir.

• Masif mermerin görünümü ince taneleri ile diğer mermer türlerinden ayrılır.
• Breşik mermer türünün ise ikincil mineraller kullanılarak mermer dolgu makineleri ile doldurulmasıyla oluşan mermer türü olduğunu bilmeniz gerekir.
• Şisi tür mermer içinse yaprak yapı ön plandadır. Mika miktarı yüksek olan bu mermer türü, zemin kaplama ve obje tasarımında kullanılmaktadır.

Mineral yapısı itibari ile de ayrışan mermer türleri, bileşim oranlarına göre değerlendirilmektedir. Mermer kalsit içerir ve aynı zamanda masif yağısında taneli doku ile kendini belli eder. Bazı durumlarda kalsit oranı %60’a kadar düşebilir. Normalde %95 oranında olması gereken kalsit oranı, değişiklik gösterdiği ölçüde mirenal açıdan mermerler yeniden değerlendirilir ve çeşitli türlere ayrılır.

• Mermer skarn oranı /80 kalsit içerdiğinde yapı taneli doku ile dikkat çeker. Diopsit, epidot, olivin, grona ve plajiklos mineralleri bu türde görülür.
• Karbonatın deniz dibi içinde çökelmesi ile oluşa metamorfik yapı, kalsit oranının %95 olduğu durumlarda geçerlidir.
• Spolen tür mermerde ise %80 oranında kalsit bulunur. Farklı dokusu ile göze çarpa spolen masif yapısının değişik türlerde olması ile dikkat çekmektedir.